English    Česky

Kdo jsem

Kdo je Kristýna Flanderová?

  • Konferenční tlumočnice CS/EN/FR, domluví se i španělsky, slovinsky a portugalsky.
  • Má za sebou stovky odtlumočených akcí od malých školení po mezinárodní konference.
  • Od roku 2012 pravidelně tlumočí v ČR i zahraničí, za tu dobu si kolem sebe vytvořila síť profesionálních tlumočníků a překladatelů různých jazyků a oborů.
  • Založila tlumočnickou agenturu KF konference, aby mohla svým klientům zajišťovat širší škálu služeb – více jazyků, více specializovaných oborů nebo třeba koordinaci vícejazyčných tlumočnických týmů.

Absolvovala jsem magisterský obor Tlumočnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a doplňkové studium pro překladatele a tlumočníky Juridikum na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Studovala jsem rovněž na zahraničních univerzitách ve Francii a v Austrálii. V závěru studia tlumočnictví jsem byla vybrána do projektu Modelová Evropská unie, během něhož jsem tlumočila na simulaci zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Od roku 2012 aktivně tlumočím a v rámci přípravy na tlumočení se neustále vzdělávám v různých oborech.

Nejčastěji tlumočím medicínu – mojí specialitou jsou odborné stomatologické přednášky, mám ale bohaté zkušenosti i s tlumočením jiných oborů, např. v automobilovém průmyslu, na vědeckotechnických konferencích, filmových festivalech, ekonomických či politických setkáních. Můžete mě slyšet i při tlumočení živých vstupů v České televizi.

Abych dokázala pokrýt tak širokou škálu témat, musím se neustále učit nové věci, rychle chápat souvislosti a umět analyzovat podstatu sdělení. Obsah totiž mohu dobře přetlumočit jen v případě, že mu perfektně rozumím. I proto mě vždy nesmírně potěší, když se mě účastníci na akci ptají, zda působím v jejich oboru. Často jsou velmi překvapeni, když se dozví, že „pouze“ tlumočím. Mám pak pocit skutečně dobře odvedené práce.

Už od studií se pohybuji v prostředí profesionálních tlumočníků s různými jazykovými kombinacemi a specializacemi, a dokážu proto na každou akci najít ty nejkvalifikovanější. Můžete se na mě zcela spolehnout.

Co tlumočíme?

Menší, obvykle dvojjazyčné akce:

odborná školení, workshopy, audity, obchodní jednání

tlumočíme konsekutivně

Větší akce a vícejazyčné akce:

konference, přednášky, podnikové rady, slavnostní večery
tlumočíme simultánně